Innmeldingsskjema

Når vi har mottatt innmeldingsskjemaet, sender vi deg en innbetalingsgiro. Når innbetalingen er registrert på vår konto, vil vi sende deg utskrift av andelseierboka med ditt SOBBL-nummer. Ansiennitet gjelder fra registrert innbetalingsdato. (andelskapital p.t. kr 300,- og medlemskontingent p.t. kr 250,-) Medlemskontingent betales fra det året man fyller 18 år.

Du kan også gi et medlemskap i gave eller opprette et juniormedlemskap. Du trenger ikke være medlem for å gi bort et medlemskap. Giveren/betaleren av medlemskapet må fylles inn i feltene med "Bet".
            
Er innmeldingen i forbindelse med at du nylig har kjøpt leilighet, fyller du ut adressen på leiligheten du har kjøpt.

Det sendes bekreftelse til din registrerte epost-adresse.

Innmeldingsskjema:
Fornavn*
Etternavn*
Adresse*
Postnummer*

Innmelding er i forbindelse med kjøp av leilighet*
Hvis Ja, fyll inn leil. adresse her:
Felt merket * må fylles ut.Fylles kun ut dersom det er en annen som skal betale:
Betalers fornavn:
Bet. etternavn:
Bet. adresse:

Poststed:*
Fødselsdato:*
Telefon:
Epost:

Annet:

Bet. postnummer:
Bet. poststed:
Betalers e-postadresse
   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin