Kontaktinformasjon ansatte i SOBBL og Eie Eiendomsmegling.

 

  Administrasjon Direkte nr.
Mobil E-post
  Sentralbord 69 13 10 00
  sobbl@sobbl.no
         
  Adm. dir
     
  Trygve Kristoffersen
69 13 10 21
99 54 49 20
trygve@sobbl.no
         
  Meglere avd. Sarpsborg
     
  Hilde Due Rismark
69 11 32 05
99 59 54 82
hdr@eie.no
  Jonas Bergtun
69 11 32 09
99 31 36 54  jbe@eie.no
  Jonas Grimsøen
69 11 32 04
41 26 88 91
jng@eie.no
  Oda Christine Solberg Ystrøm
69 11 32 03
97 19 31 86 ocy@eie.no
  Malin Joneid Ellefsen   99 55 72 91 mje@eie.no
  Robin Gustafsson    92 80 25 35 rgu@eie.no
         
  Økonomi      
  Ann Marit Jahren Nysæter
69 13 10 13
99 61 66 04
ann.marit@sobbl.no
  Bente Nordli
69 13 10 10
99 59 40 05
bente@sobbl.no
  Elsa Eng
69 22 73 03
93 02 26 84
elsa.eng@sobbl.no
  Hanne Dybedahl  69 13 10 17    hanne.dybedahl@sobbl.no  
  Hilde Brattli
69 13 10 19
90 77 48 17
hilde.brattli@sobbl.no 
  Lars Henning Stang
69 13 10 18
98 01 31 56
larshenning@sobbl.no
  Sissel Skogstad
69 13 10 11
91 81 78 30
sissel.skogstad@sobbl.no
  Sissel Berger Steen
69 13 10 14
95 05 67 92
sissel.steen@sobbl.no
         
  Forvaltning
     
  Lars Stenstad
69 13 10 20
48 25 88 66
lars.stenstad@sobbl.no
  Håvard Bøe
69 13 10 00
  havard@sobbl.no
  Karine Torstensen
69 13 10 45
99 29 59 76
karine@sobbl.no
  Monica Holmen
69 13 10 38
90 64 76 87
monica@sobbl.no 
  Renate Brynthe Hansen
69 13 10 06
99 54 49 01
renate@sobbl.no
         
  Felleskostnader - inkasso
     
  Vigdis Borge
69 13 10 15
  vigdis@sobbl.no 
         
  Teknisk
     
  Rolf Bekkstrand
69 13 10 28
99 59 54 41
rolf@sobbl.no
  Thomas Andresen
69 13 10 27
90 29 66 29
thomas@sobbl.no 
  Håkon Ivar Stordahl
69 13 10 24
91 72 68 93
hakon.ivar@sobbl.no 
         
  Vaktmester      
  Rune Eriksen
41 65 57 75
  rune@sobbl.no 
  Ulf Marthinsen
99 22 90 18
  ulf@sobbl.no
  Lars Smerkerud
90 82 26 40
  lars.smerkerud@sobbl.no
  Steinar Svendsen
99 54 49 59
  steinar@sobbl.no

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin