Boliger til leie

SOBBL har følgende utleie-leiligheter:

Sikatunet på Navestad/Bede:   26 leiligheter i bygg m/heis. 2-, 3-  og 4-roms leiligheter i 1. og 2. etg. Carport m/bod.

Oskarsgate 56 – Sarpsborg sentrum:      Hus i to etg. – 4 rom + kj. Uthus og boder i kjeller. Parkering på gårdsplass.

Turkerødgata 13 – Sarpsborg sentrum: 2 leiligheter i 1. etg., i bygg m/heis. 2- og 3- rom + kj.

Pellygata 49 – Sarpsborg sentrum:          Hus i to etg. bestående av 3 rom og 2 rom + kj. Garasje.

Rosenkrantz gate 16 – Sarpsborg Sentrum:        Hus i to etg. m/ 2 rom + kj. i hver etg. Uthus. Parkering på gårdsplass. 

 

Det er for tiden ingen ledige leiligheter til leie.

Dersom du er interessert i å stå på interesseliste, kan du fylle ut søknadsskjemaet.

Skjemaet sendes til sobbl@sobbl.no, eller SOBBL, PB 335, 1702 Sarpsborg.

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin