Forkjøpsrett   

 


 

Meld forkjøpsrett:     Meldeskjema Fastprisavklaring**             Meldeskjema Forhåndsavklaring*

 

Du kan bare melde forkjøpsrett på de boligene som er utlyst nedenfor, og du må bruke rett skjema - se på stjernehenvisningene.  

Skjemaet må skrives ut, fylles ut og signeres, og returneres til SOBBL innen meldefristen. Skjemaet kan leveres på vårt kontor, eller sendes på epost: forkjop@sobbl.no  (må skannes/tas bilde av først)


 

Om forkjøpsrett:   Spørsmål og svar om forkjøpsrett     Orientering om forkjøpsrett     Felles forkjøpsrett

 

På avklaringsdagen

Etter kl. 10 på avklaringsdagen starter vi arbeidet med å avklare forkjøpsrett. Forkjøpsberettigede og meglere får beskjed om utfallet av avklaringen innen kl. 12.00 samme dag meldefristen utgår. Kjøper skal få beskjed av megler om utfallet.  Vi har ikke mulighet til å opplyse om utfallet av avklaringen mellom kl. 10 og 12. Dersom megler ikke har gitt beskjed innen kl. 12, kan kjøper kontakte SOBBL.

Overføring av medlemskap
Dersom medlemskap skal overføres i forbindelse med forkjøpsrett, må skjema for overføring være SOBBL i hende senest dagen før frist for forkjøpsrett utgår.
Bekreftelse på finansiering
Dersom vi ikke har fått finansiering bekreftet av finansieringsinstitusjon, er SOBBL ikke pliktig til å gjøre forkjøpsretten gjeldende.
For fastprisavklaringer** skal det oppgis finansieringskilde på meldeskjema for forkjøpsrett. Dersom meldeskjema leveres SOBBL samme dag meldefristen utgår, må skriftlig finansieringsbekreftelse medfølge.
For forhåndsavklaringer* bør finansieringskilde oppgis på meldeskjema for forkjøpsrett. Eventuelt kan dette oppgis når den forkjøpsberettigede får tilbud om å tre inn i høyeste bud. Den forkjøpsberettigede får inntil 24 timers betenkningstid, og finansieringsbekreftelsen må være i orden før 24-timers fristen utløper.

Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 30. november kl. 10.00:

Enhet Antall rom Etasje Gateadresse Pris Andel fellesgjeld Mnd.felleskost Visning
19/9 4 2 plan Terneveien 2 D 1 635 000 ** 300 919 4 869 Henv. SOBBL
59/49 2 1 Holtenga 1 1 700 000 ** 183 252 3 942 Henv. SOBBL
47/9 3 1 Sandvollveien 48 * 222 655 4 169 29/11 kl. 17-18
29/10 2 1 Frøyas vei 6 1 450 000 ** 270 391 4 236 28/11 kl. 16-17
24/15 3 2 Veslefrikkveien 3 1 905 000 ** 195 901 3 789 28/11 kl. 18-19
94/421 3 4 St. Nikolas-Gate 20 1 800 000 ** 230 783 3 876 26/11 kl. 17-18
148/202 3 2 Augustaborgvn 40, Halden 2 650 000 ** 1 158 411 5 694 28/11 kl. 17-18
711/6 3 2 Skogveien 30 F, Rakkestad * 692 295 6 757 29/11 kl. 17-18
72/9 3 2 plan Kastanjeveien 9, Skiptvet 1 870 000 ** 251 688 3 926 Henv. SOBBL
62/8 2 1 plan Kongeveien 5 A, Ørje 1 200 000 ** 389 142 5 224 27/11 kl. 17-18

* Leiligheten er under salg, og medlemmer i SOBBL kan melde forkjøpsrett  (forhåndsavklaring, ikke bindende å melde)

** Leiligheten er solgt, men medlemmer i SOBBL kan benytte forkjøpsrett (fastprisavklaring, bindende å melde)

 

Felleskostnader: Vi gjør oppmerksom på at virkelige felleskostnader kan være lavere enn vist. F.eks leie til garasje som ikke følger leiligheten.

 

Utlysningene oppdateres vanligvis på torsdager innen kl. 12.00.

Leiligheter SOBBL har fått beskjed om innen mandager kl. 12.00, utlyses her påfølgende torsdag (tidspunkt kan endres ved helligdager).

Det kan forekomme endringer for borettslagsleiligheter som skal annonseres i Rakkestad Avis eller Smaalenenes Avis.

 

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin