Forkjøpsrett   

 


 

Meld forkjøpsrett:     Meldeskjema Fastprisavklaring**             Meldeskjema Forhåndsavklaring*

 

Du kan bare melde forkjøpsrett på de boligene som er utlyst nedenfor, og du må bruke rett skjema - se på stjernehenvisningene.  

Skjemaet må skrives ut, fylles ut og signeres, og returneres til SOBBL innen meldefristen. Skjemaet kan leveres på vårt kontor, eller sendes på epost: forkjop@sobbl.no  (må skannes/tas bilde av først)


 

Om forkjøpsrett:   Spørsmål og svar om forkjøpsrett     Felles forkjøpsrett (medlemskap i annet boligbyggelag)

 

På avklaringsdagen

Etter kl. 10 på avklaringsdagen starter vi arbeidet med å avklare forkjøpsrett. Forkjøpsberettigede og meglere får beskjed om utfallet av avklaringen innen kl. 12.00 samme dag meldefristen utgår. Kjøper skal få beskjed av megler om utfallet.  Vi har ikke mulighet til å opplyse om utfallet av avklaringen mellom kl. 10 og 12. Dersom megler ikke har gitt beskjed innen kl. 12, kan kjøper kontakte SOBBL.

Overføring av medlemskap
Dersom medlemskap skal overføres i forbindelse med forkjøpsrett, må medlemskapet være overført senest dagen før frist for forkjøpsrett utgår. Les mer om overføring av medlemskap her.
Bekreftelse på finansiering
Dersom vi ikke har fått finansiering bekreftet av finansieringsinstitusjon, er SOBBL ikke pliktig til å gjøre forkjøpsretten gjeldende.
For fastprisavklaringer** skal det oppgis finansieringskilde på meldeskjema for forkjøpsrett. Dersom meldeskjema leveres SOBBL samme dag meldefristen utgår, må skriftlig finansieringsbekreftelse medfølge.
For forhåndsavklaringer* bør finansieringskilde oppgis på meldeskjema for forkjøpsrett. Eventuelt kan dette oppgis når den forkjøpsberettigede får tilbud om å tre inn i høyeste bud. Den forkjøpsberettigede får inntil 24 timers betenkningstid, og finansieringsbekreftelsen må være i orden før 24-timers fristen utløper.

Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 27. september kl. 10.00:

Enhet Antall rom Etasje Gateadresse Pris Andel fellesgjeld Mnd.felleskost Visning
173/2 2 U.E St. Marie Gate 37 370 000 ** 393 047 4 270 Henv. SOBBL
82/1 3 2 plan Brusemyrtoppen 13 A 1 850 000 ** 163 769 3 613 25/9 kl. 17-18
75/10 2 1 Færders gate 17 D 1 450 000 ** 173 173 3 533 Henv. SOBBL
177/1 4 2 plan Maugestensnaret 4 A * 988 617 8 608 25/9 kl. 17-18
86/13 3 3 Oskars gate 53 B * 276 614 4 129 26/9 kl. 17-18
40/95 3 3 Olsokveien 50 1 800 000 ** 64 264 3 704 25/9 kl. 18-19
54/6 3 2 Blessomveien 44 * 167 272 4 712 25/9 kl. 17-18
65/55 3 3 Skogbrynet 33 A * 219 428 4 308 Henv. SOBBL
50/23 4 3 Blessomveien 32 * 251 653 5 759 24/9 kl. 17-18
28/21 3 2 C. E. Holters Vei 13 * 476 333 6 378 24/9 kl. 17-18
15/54 2 1 Vannverksveien 34 A 1 480 000 ** 260 573 4 119 Henv. SOBBL

* Leiligheten er under salg, og medlemmer i SOBBL kan melde forkjøpsrett  (forhåndsavklaring, ikke bindende å melde)

** Leiligheten er solgt, men medlemmer i SOBBL kan benytte forkjøpsrett (fastprisavklaring, bindende å melde)

 

Felleskostnader: Vi gjør oppmerksom på at virkelige felleskostnader kan være lavere enn vist. F.eks leie til garasje som ikke følger leiligheten.

 

Utlysningene oppdateres vanligvis på torsdager innen kl. 12.00.  

Leiligheter SOBBL har fått beskjed om innen mandager kl. 12.00, utlyses her påfølgende torsdag (tidspunkt kan endres ved helligdager).

Det kan forekomme endringer for borettslagsleiligheter som skal annonseres i Rakkestad Avis eller Smaalenenes Avis.

 

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin