Forkjøpsrett   

 


 

Meld forkjøpsrett:     Meldeskjema Fastprisavklaring**             Meldeskjema Forhåndsavklaring*

 

Du kan bare melde forkjøpsrett på de boligene som er utlyst nedenfor, og du må bruke rett skjema - se på stjernehenvisningene.  

Skjemaet må skrives ut, fylles ut og signeres, og returneres til SOBBL innen meldefristen. Skjemaet kan leveres på vårt kontor, eller sendes på epost: forkjop@sobbl.no  (må skannes/tas bilde av først)


 

Om forkjøpsrett:   Spørsmål og svar om forkjøpsrett     Orientering om forkjøpsrett     Felles forkjøpsrett

 

På avklaringsdagen

Etter kl. 10 på avklaringsdagen starter vi arbeidet med å avklare forkjøpsrett. Forkjøpsberettigede og meglere får beskjed om utfallet av avklaringen innen kl. 12.00 samme dag meldefristen utgår. Kjøper skal få beskjed av megler om utfallet.  Vi har ikke mulighet til å opplyse om utfallet av avklaringen mellom kl. 10 og 12. Dersom megler ikke har gitt beskjed innen kl. 12, kan kjøper kontakte SOBBL.

Overføring av medlemskap
Dersom medlemskap skal overføres i forbindelse med forkjøpsrett, må skjema for overføring være SOBBL i hende senest dagen før frist for forkjøpsrett utgår.
Bekreftelse på finansiering
Dersom vi ikke har fått finansiering bekreftet av finansieringsinstitusjon, er SOBBL ikke pliktig til å gjøre forkjøpsretten gjeldende.
For fastprisavklaringer** skal det oppgis finansieringskilde på meldeskjema for forkjøpsrett. Dersom meldeskjema leveres SOBBL samme dag meldefristen utgår, må skriftlig finansieringsbekreftelse medfølge.
For forhåndsavklaringer* bør finansieringskilde oppgis på meldeskjema for forkjøpsrett. Eventuelt kan dette oppgis når den forkjøpsberettigede får tilbud om å tre inn i høyeste bud. Den forkjøpsberettigede får inntil 24 timers betenkningstid, og finansieringsbekreftelsen må være i orden før 24-timers fristen utløper.

Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 28. september kl. 10.00:

Enhet Antall rom Etasje Gateadresse Pris Andel fellesgjeld Mnd.felleskost Visning
66/59 2 1 Utsiktsveien 48 A * 272 688 4 449 25/9 kl. 17-18
66/61 5 2 Utsiktsveien 48 A 1 975 000 ** 330 388 5 322 Henv. SOBBL
49/12 4 2 plan Per Kremmers vei 14 D 1 990 000 ** 217 596 4 199 26/9 kl. 17-18
110/13 4 5 Brusemyrtoppen 46 D 2 250 000 ** 526 003 6 296 Henv. SOBBL
129/1 3 1 Myrstadveien 1 B * 82 680 4 100 27/9 kl. 19-20
33/15 3 2 Johan Paulsens vei 15 1 540 000 ** 164 824 3 994 Henv. SOBBL
65/7 3 3 Skogbrynet 37 A 1 850 000 ** 158 683 3 607 Henv. SOBBL
21/57 2 2 St. Hansveien 15 1 525 000 ** 335 276 4 125 25/9 kl. 17-18

Olsokveien 50 er annonsert i SA, men er utsatt 1 uke

* Leiligheten er under salg, og medlemmer i SOBBL kan melde forkjøpsrett  (forhåndsavklaring, ikke bindende å melde)

** Leiligheten er solgt, men medlemmer i SOBBL kan benytte forkjøpsrett (fastprisavklaring, bindende å melde)

 

Felleskostnader: Vi gjør oppmerksom på at virkelige felleskostnader kan være lavere enn vist. F.eks leie til garasje som ikke følger leiligheten.

 

Utlysningene oppdateres vanligvis på torsdager innen kl. 12.00.

Leiligheter SOBBL har fått beskjed om innen mandager kl. 12.00, utlyses her påfølgende torsdag (tidspunkt kan endres ved helligdager).

Det kan forekomme endringer for borettslagsleiligheter som skal annonseres i Rakkestad Avis eller Smaalenenes Avis.

 

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin