Forkjøpsrett   

 


 

Meld forkjøpsrett:     Meldeskjema Fastprisavklaring**             Meldeskjema Forhåndsavklaring*

 

Du kan bare melde forkjøpsrett på de boligene som er utlyst nedenfor, og du må bruke rett skjema - se på stjernehenvisningene.  

Skjemaet må skrives ut, fylles ut og signeres, og returneres til SOBBL innen meldefristen. Skjemaet kan leveres på vårt kontor, eller sendes på epost: forkjop@sobbl.no  (må skannes/tas bilde av først)


 

Om forkjøpsrett:   Spørsmål og svar om forkjøpsrett     Felles forkjøpsrett (medlemskap i annet boligbyggelag)

 

På avklaringsdagen

Etter kl. 10 på avklaringsdagen starter vi arbeidet med å avklare forkjøpsrett. Forkjøpsberettigede og meglere får beskjed om utfallet av avklaringen innen kl. 12.00 samme dag meldefristen utgår. Kjøper skal få beskjed av megler om utfallet.  Vi har ikke mulighet til å opplyse om utfallet av avklaringen mellom kl. 10 og 12. Dersom megler ikke har gitt beskjed innen kl. 12, kan kjøper kontakte SOBBL.

Overføring av medlemskap
Dersom medlemskap skal overføres i forbindelse med forkjøpsrett, må medlemskapet være overført senest dagen før frist for forkjøpsrett utgår. Les mer om overføring av medlemskap her.
Bekreftelse på finansiering
Dersom vi ikke har fått finansiering bekreftet av finansieringsinstitusjon, er SOBBL ikke pliktig til å gjøre forkjøpsretten gjeldende.
For fastprisavklaringer** skal det oppgis finansieringskilde på meldeskjema for forkjøpsrett. Dersom meldeskjema leveres SOBBL samme dag meldefristen utgår, må skriftlig finansieringsbekreftelse medfølge.
For forhåndsavklaringer* bør finansieringskilde oppgis på meldeskjema for forkjøpsrett. Eventuelt kan dette oppgis når den forkjøpsberettigede får tilbud om å tre inn i høyeste bud. Den forkjøpsberettigede får inntil 24 timers betenkningstid, og finansieringsbekreftelsen må være i orden før 24-timers fristen utløper.

Frist for å melde forkjøpsrett er 22/2 kl. 10.00:

Enhet Antall rom Etasje Gateadresse Pris Andel fellesgjeld Mnd.felleskost Visning
91/8 4 2 plan Brusemyrtoppen 40 D 2 000 000 ** 454 633 4 751 Henv. SOBBL
87/45 2 2 Brusemyrtoppen 36 C 1 520 000 ** 227 279 3 410 20/2 kl. 17-18
79/27 4 2 plan Vestengveien 12 B, Mysen 1 150 000 ** 478 117 5 842 Henv. SOBBL
27/4 3 2 Haugliveien 5 1 500 000 ** 356 669 4 381 Henv. SOBBL
24/22 2 1 Herreperveien 6 1 400 000 ** 186 097 3 740 Henv. SOBBL
94/214 2 2 St. Nikolas-Gate 26 1 500 000 ** 155 842 2 796 Henv. SOBBL
179/13 3 3 Fjellhøyveien 49 M * 984 071 6 444 Henv. SOBBL
54/37 4 1 Blessomveien 48 * 180 695 4 722 20/2 kl. 17-18
50/42 3 4 Blessomveien 34 1 800 000 ** 249 563 5 166 20/2 kl. 17-18
47/47 2 2 Sandvollveien 46 1 260 000 ** 191 330 3 841 20/2 kl. 16-17

* Leiligheten er under salg, og medlemmer i SOBBL kan melde forkjøpsrett  (forhåndsavklaring, ikke bindende å melde)

** Leiligheten er solgt, men medlemmer i SOBBL kan benytte forkjøpsrett (fastprisavklaring, bindende å melde)

 

Felleskostnader: Vi gjør oppmerksom på at virkelige felleskostnader kan være lavere enn vist. F.eks leie til garasje som ikke følger leiligheten.

 

Utlysningene oppdateres vanligvis på torsdager innen kl. 12.00.

Leiligheter SOBBL har fått beskjed om innen mandager kl. 12.00, utlyses her påfølgende torsdag (tidspunkt kan endres ved helligdager).

Det kan forekomme endringer for borettslagsleiligheter som skal annonseres i Rakkestad Avis eller Smaalenenes Avis.

 

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin