Lande

Lande er delt opp i Nedre Lande og Øvre Lande.
Under hver sin fane er det en oversikt over borettslagene som hører til sitt respektive område.

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin