Bråtebakken borettslag

Bråtebakken borettslag er oppført i 1960 og består av 12 rekkehusleiligheter på to plan, fordelt på to rekker.

Borettslaget har eget garasjeanlegg bestående av 12 garasjeplasser.

Adresser: Bråtebakken 2-4, 1727 Sarpsborg.

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin