Furuberget borettslag

Furuberget borettslag er oppført i 1982 og består av 3 rekker med eneboliger kjedet sammen med garasje i mellom; totalt 9 leiligheter. 

Adresser: Furuberget 5-13 og 6-12, 1727 Sarpsborg.

                                                          

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin