Herreperveien borettslag

Herreperveien borettslag er oppført i 1962-1963 og består av 28 leiligheter fordelt på 7 firemannsboliger.

Adresser: Herreperveien 4 - 8 og Veslefrikkveien 3 - 9, 1709 Sarpsborg.

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin