Lystad borettslag

Lystad borettslag er oppført i 1993 og består av 11 leiligheter, som delvis ligger i rekke og delvis enkeltvis.

Adresser: Jutulveien 20 - 24, 1709 Sarpsborg.

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin