St. Hansveien borettslag

St. Hansveien borettslag er oppført i perioden 1961-1963 og består av 8 høyblokker med til sammen 134 leiligheter.

Adresser: St. Hansveien  13 - 19 og Olsokveien 24 - 30, 1727 Sarpsborg.

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin