Innlogging til styreportalen finner du her

Flere opplever problemer med BBLid.

 

Får du ikke logget inn, forsøk å bruke Glemt passord-funksjonen, og tast inn ditt mobilnummer.

 

Brukerveiledning finner du her.


Styreportalen

Styreportalen er et verktøy styret kan benytte til å få en god oversikt over bl.a. lagets økonomi og beboere, samt godkjenne fakturaer.

For å få tilgang til Styreportalen, må styret inngå en skriftlig avtale med SOBBL. 

Pålogging til Styreportalen finner du her.

Kurs

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ønsker å skape trygghet rundt det å ha et styreverv, og arrangerer kurs for å øke kunnskapen til styremedlemmer.

Styrearbeid er interessant og spennende, men også utfordrende og krevende. For å møte denne utfordringen er det viktig å tilegne seg rett kunnskap.

Kurskatalog for 2018.

Invitasjon til årets Høstkonferanse.

Faglitteratur

I tillegg til kurs, finnes et utvalg faglitteratur tilpasset styrearbeid. Vi kan spesielt anbefale boka Vi bor i lag. Denne boka, samt lovsamlinger og annen relevant litteratur kan bestilles i NBBLs Nettbutikk.

Vedr. Internkontroll m/årlig oppdatering HMS og Internkontroll CD m/årlig oppdatering HMS:
Forskjellen er kun at det ene produktet inneholder permen og det andre ikke. Det er kun nødvendig å bestille ett produkt.
Tjenester fra SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag tilbyr en rekke tjenester utover ordinær forretningsførsel.

Les mer her.


Hefte for økonomirutiner

Viktig informasjon til borettslagets styre finner du her.
Fakturaadresser for borettslag

For lag som ikke er på styreportal:
Borettslagets navn
Postboks 335
1702 Sarpsborg

For lag som er på styreportal:
Borettslagets navn
c/o Postmottak SOBBL
Postboks 4396 VIKA
8608 Mo i Rana

eller send på epost til:
4396@invoicecenter.net
Brannvern/HMS i borettslag

Styret i borettslaget har hovedansvaret for at
internkontrollsystem etableres, og at sikkerhets-
lovgivningen følges. Styret er imidlertid avhengig
av beboers deltakelse for å klare dette.

Sjekk internkontrollen og Kom i gang med HMS.

Internkontrollsystem kan bestilles i NBBLs
Faghandel, eventuelt via SOBBL.

Brannvern på mange språk

Brosjyre og film om brannvern på over 30 forskjellige språk kan lastes ned fra Brannvernforeningen.

 

   
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Besøksadresse: St. Mariegt. 112
Postboks 335, 1702 Sarpsborg | Tlf: 69 13 10 00 - Fax: 69 15 01 01 | 
sobbl@sobbl.no| Org.nr: 848 720 712
 sitemap
Admin