NYTT HJEM

_1992699522.jpg

Boligprosjekter til salgs og under planlegging

22_1054300446.jpg

Se boliger på forkjøpsrett

Sikatunet 1-3-5-7 (5).JPG

Se boliger som er til leie

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712