Styreportalen

Styreportalen er et verktøy styret kan benytte til å få en god oversikt over bl.a. lagets økonomi og beboere, samt godkjenne fakturaer.

I tillegg kan styret sende sms og e-post til beboerne, og finne standard-dokumenter og behandle styresaker.

Faglitteratur

I tillegg til kurs, finnes et utvalg faglitteratur tilpasset styrearbeid. Vi kan spesielt anbefale boka Vi bor i lag. Denne boka, samt lovsamlinger og annen relevant litteratur kan bestilles i NBBLs Nettbutikk.

 

Vedr. Internkontroll m/årlig oppdatering HMS og Internkontroll CD m/årlig oppdatering HMS:Forskjellen er kun at det ene produktet inneholder permen og det andre ikke. Det er kun nødvendig å bestille ett produkt.

Kurs

SOBBL ønsker å skape trygghet rundt det å ha et styreverv, og tilbyr kurs for å øke kunnskapen til styremedlemmer.
Styrearbeid er interessant og spennende, men også utfordrende og krevende. For å møte denne utfordringen er det viktig å tilegne seg rett kunnskap.

Høstkonferansen i 2020 er avlyst.

Tjenester og rutiner

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag tilbyr en rekke tjenester utover ordinær forretningsførsel.

SOBBL kan tilby blant annet:

Teknisk rådgivning, langtidsbudsjettering, likviditetsstyring, lån og refinansiering, forvaltningsmessig bistand, vaktmestertjenester og prosjektledelse.

Viktig informasjon til borettslagets styre om økonomirutiner finner du her.

Brannvern/HMS i borettslag

Styret i borettslaget har hovedansvaret for at  internkontrollsystem etableres, og at sikkerhets-lovgivningen følges. Styret er imidlertid avhengig  av beboers deltakelse for å klare dette.

 

Sjekk internkontrollen og Kom i gang med HMS.

Brannvernforeningen har materiale for nedlasting av Brannvern for hjemmet på mange språk.

Internkontrollsystem kan bestilles i NBBLs Nettbutikk.

Fakturaadresser for boligselskap

 

Alle fakturaer sendes i EHF-format

merket med selskapets org.nr.

eller send på epost til: 848720712-NO@cogidocs.net

Alternativ fakturaadresse:

Borettslagets navn 

Borettslagets organisasjonsnr

Postboks 2733

7439 Trondheim

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712