KURS OG KONFERANSER

PRAKTISK INFORMASJON OM VÅRE KURS

  • På ordinære kurs inkluderer kursavgiften kursmateriell, lokaler og kaffe/te

  • Kursavgiften belastes borettslaget direkte etter gjennomført kurs/konferanse.

  • Påmelding er bindende, tenk derfor på at det kan være endringer i styret i løpet av året. 

Påmelding:

Påmeldingsskjema eller send epost til sobbl@sobbl.no eller tlf. 63 13 10 00

Det sendes ut bekreftelse på påmelding før kursstart. 

KURSKATALOG 2019

Innføring i styrearbeid

Målgruppe: Nye styremedlemmer

  • Styrets ansvar og kompetanse

  • Gjennomgang av Lov om borettslag, vedtekter og ordensregler

  • Spesielt fokus på styrearbeid

  • Rutiner for fakturabehandling, budsjettarbeid og regnskap

Tidspunkt:
Kurset er avholdt.

Nytt kurs blir satt opp våren 2020.

Regnskap og budsjett i borettslag

Målgruppe: Alle styremedlemmer

  • Økonomiske rutiner

  • Hvordan man leser regnskap og disponible midler

  • Budsjett

Tidspunkt:
Kurset er avholdt.

Nytt kurs blir satt opp våren 2020.

Høstkonferanse 2019

En konferanse for styremedlemmer

Konferanse for styremedlemmer, med relevante temaer for styrearbeid. 

Se invitasjonen for programmet og konferansepriser.

Konferansen foregår i Sarpsborg, og det er muligheter for å melde seg på både med og uten overnatting. 

Tidspunkt: 

Lørdag 12. oktober – søndag 13. oktober

Sted: Hotel Quality, Sarpsborg

Påmeldingsfrist er utløpt, men styret kan fortsatt melde seg på.

Brannvern/HMS i borettslag

Styret i borettslaget har hovedansvaret for at internkontrollsystem etableres, og at sikkerhetslovgivningen følges. Styret er imidlertid avhengig av beboers deltakelse for å klare dette.

Internkontrollsystem kan bestilles i NBBLs Faghandel, eventuelt via SOBBL. 

 

Brannvern på mange språk

Brosjyre og film om brannvern på over 30 forskjellige språk kan lastes ned fra www.brannvernforeningen.no.

FAGLITTERATUR

I tillegg til kurs, finnes et utvalg av faglitteratur tilpasset styrearbeid. Vi kan spesielt anbefale boka "Borettslagsboka".

Trenger styret hjelp til å sette HMS arbeid i system, kan "Internkontroll i borettslag" være til god hjelp.

Bøkene, samt lovsamlinger og annen relevant litteratur kan bestilles i NBBLs Nettbutikk. 

 

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712