RUTINER FOR ØKONOMISTYRING

Fakturaadresser

Faktura med andre adresser enn nevnt under må returneres til leverandøren.

EHF-format

Oppgi boligselskapets organisasjonsnummer.

 

På e-post

848720712-NO@cogidocs.net

 

Alternativ fakturaadresse:

Borettslagets navn 

Borettslagets organisasjonsnr

Postboks 2733

7439 Trondheim

NB! Hvert borettslag er en egen juridisk enhet. Alle fakturaer skal ha borettslaget som mottaker, ikke SOBBL. 

Lønn

  • Utlønning den 20. hver måned (Utlønning desember 15.12)

  • Lønnsbilag skal være hos oss innen den 10. i utbetalingsmåneden (I desember innen 05.12)

  • Ved nye lønnstagere må vi ha fullt personnummer, fullt navn og riktig adresse, samt bankkonto

  • Skattekort hentes av SOBBL via Altinn

  • Dersom det skal trekkes ekstra skatt må vi ha særskilt beskjed

  • Lønnsbilag skal attesteres og merkes tydelig med hvilket borettslag det gjelder. Samme krav til attestering som ved utlegg.

  • Gavekort kan kun benyttes som påskjønnelse dersom gavekortet ikke overstiger kr. 500,- og gavekortet ikke kan veksles inn i penger. 

Fakturarutiner - Attestasjon

Styreleder attesterer alene dersom laget har:

  • Under 20 leiligheter kr. 15.000

  • Mellom 20 og 60 leiligheter kr. 30.000

  • Over 60 leiligheter kr. 40.000

 

Dersom faktura er over beløpet må et styremedlem signere sammen med styreleder.​

Utlegg:

Utlegg kan registreres i portalen under styre, økonomi og utlegg. Bilde av kvittering legges ved. Signeres i portalen av styreleder og et styremedlem, eller to styremedlemmer dersom det er styreleders utlegg. (NB! det kreves alltid to signaturer når utleggsfunksjonen i portalen brukes)
Det kan også brukes eget skjema for utlegg som merkes tydelig med borettslagets navn, navn og kontonummer til den som skal ha utbetalingen og kvitteringer skal følge med. Mangelfull dokumentasjon vil bli sendt i retur til borettslaget. Utlegg skal signeres av styreleder og sendes til SOBBL. Utlegg til styreleder må i tillegg attesteres av minst ett annet styremedlem.
Det er samme krav til attestering dersom laget skal dekke utskiftninger eller skader i leiligheter tilhørende styremedlemmer.

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712