SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 215 boligselskap med ca. 5700 boliger og har ca. 15.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 16:00

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712

RUTINER FOR ØKONOMISTYRING

Fakturaadresser

Faktura med andre adresser enn nevnt under må returneres til leverandøren.

 

For lag som er på styreportal skal fakturaene sendes: 

Elektronisk faktura
For leverandører med EHF-faktura (e-faktura) rekker det å oppgi borettslagets organisasjonsnummer.


For papirfaktura

Borettslagets navn
c/o Fakturamottak Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag
Postboks 4396 VIKA
8608 MO I RANA


Faktura kan sendes på papir på ovennevnte adresse, eller i skannet versjon til: 
4396@invoicecenter.net 
 
NB! Hvert borettslag er en egen juridisk enhet. Alle fakturaer skal ha borettslaget som mottaker, ikke SOBBL. 

For lag som ikke er på styreportal:

Borettslagets navn
Postboks 335
1702 Sarpsborg

Fakturarutiner - Attestasjon

Styreleder attesterer alene dersom laget har:

  • Under 20 leiligheter kr. 15.000

  • Mellom 20 og 60 leiligheter kr. 30.000

  • Over 60 leiligheter kr. 40.000

 

Dersom faktura er over beløpet må et styremedlem signere sammen med styreleder.​

Utlegg:

Utlegg kan registreres i portalen under styre, økonomi og utlegg. Bilde av kvittering legges ved. Signeres i portalen av styreleder og et styremedlem, eller to styremedlemmer dersom det er styreleders utlegg. (NB! det kreves alltid to signaturer når utleggsfunksjonen i portalen brukes)
Det kan også brukes eget skjema for utlegg som merkes tydelig med borettslagets navn, navn og kontonummer til den som skal ha utbetalingen og kvitteringer skal følge med. Mangelfull dokumentasjon vil bli sendt i retur til borettslaget. Utlegg skal signeres av styreleder og sendes til SOBBL. Utlegg til styreleder må i tillegg attesteres av minst ett annet styremedlem.
Det er samme krav til attestering dersom laget skal dekke utskiftninger eller skader i leiligheter tilhørende styremedlemmer.

Lønn

  • Utlønning den 20. hver måned (Utlønning desember 15.12)

  • Lønnsbilag skal være hos oss innen den 10. i utbetalingsmåneden (I desember innen 05.12)

  • Ved nye lønnstagere må vi ha fullt personnummer, fullt navn og riktig adresse, samt bankkonto

  • Skattekort hentes av SOBBL via Altinn

  • Dersom det skal trekkes ekstra skatt må vi ha særskilt beskjed

  • Lønnsbilag skal attesteres og merkes tydelig med hvilket borettslag det gjelder. Samme krav til attestering som ved utlegg.

  • Gavekort kan kun benyttes som påskjønnelse dersom gavekortet ikke overstiger kr. 500,- og gavekortet ikke kan veksles inn i penger.