Hvordan delta på digital generalforsamling/årsmøte


Dersom styret vedtar at generalforsamling/årsmøte skal avholdes digitalt, må møtedeltakerne registrere bruker på Min side.


Selve møtet gjennomføres ikke ved video/telefon-samtale, men ved en oppramsing av sakene fra innkallingen, der deltakeren avlegger sine stemmer ved å trykke på de valgene som fremkommer.


I høringsperioden kan deltakeren legge inn evt. kommentarer, og i avstemmings-perioden kan deltakeren avlegge sin stemmer. Periodene vil fremkomme i innkallingen til møtet.


Les mer her om hvordan du oppretter bruker og avlegger stemmer.

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712