Hvordan styret skal forholde seg til usikkerhet blant beboerne


SOBBL har fått flere henvendelser om hvordan styrene i boligselskap bør forholde seg til usikkerhet blant beboere i forbindelse med Korona-situasjonen.


Styrene i boligselskapene oppfordres til å følge med på https://helsenorge.no/

Her kommer det oppdatert informasjon og retningslinjer om hvordan befolkningen skal opptre for å ta vare på egen helse og begrense Korona-smitte.


Informasjon på https://helsenorge.no/gir styrene et godt grunnlag for å kunne kommunisere med beboerne i boligselskapet om dette.


HelseNorge er myndighetens plattform for informasjon til befolkningen.


Det oppfordres også til å følge med på den enkelte kommunes hjemmeside for informasjon.

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712