SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 16:00

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712

Utsettelse av general-forsamlinger/årsmøter

Oppdatert: 2 dager siden


Med bakgrunn i tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset, anbefaler SOBBL å utsette generalforsamlinger/årsmøter som er planlagt avholdt i perioden frem til og med 17. april 2020.


Disse generalforsamlingene/årsmøtene vil bli avholdt på et senere tidspunkt.

Styret må informere andelseiere/seksjonseiere, om dette.


Hva som skjer med generalforsamlinger/årsmøter, som er planlagt etter den 17. april, må vi komme tilbake til.


Planlegging av fremtidige generalforsamlinger/årsmøter, går som normalt.