Valgte delegater for ikke-boende medlemmer


SOBBL avholdt valgmøte 21.04.20 for medlemmer som ikke bor i borettslag, til valg av delegater til SOBBLs generalforsamling.


Liste over valgte delegater finnes her.

SOBBL

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag forvalter i dag ca. 220 boligselskap med ca. 5900 boliger og har ca. 16.000 medlemmer.

Kontakt oss

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Besøksadresse: St. Mariegt. 112

Postboks 335, 1702 Sarpsborg

Tlf: 69 13 10 00

E-post: sobbl@sobbl.no

Org.nr: 848 720 712